is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandeling over de vraag: Welke zijn de bestgeschikte middelen, om het nog heerschend vooroordeel tegen de Maatschappij: tot het nut van't algemeen, wech te neemen?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 )

fiietwenfchen?Dan, dit als een doel, dat de Maatfchappij : tot nut van 't algemeen, zich heeft voorgefield te bewerken, aantemerken, is voorzeker eene gedachte die het fterkst dwarrelend vooroordeel tekent, en een fterk"1 fpreekend bewijs tevens, hoe het beste doel , fchoon tegen alle recht en reden,, miskend kan worden. Had de maatfchappij immer zulk een werkzaamheid getoond, waar door zij dit einde met mogelijkheid zou kunnen bereiken, 'er zou wel eenig bewijs voor zijn. Maar waar toch (dat het vooroordeel andwoorde!) was het eerde of laatde gefprek, der gezamenlijke Leden derzelve, tot dit einde ? Hoe toch is het een redenlijk wezen in de hersfenen gekomen, om zulk een vooroordeel op te vatten, of immer te uiten?Elk ziet ligt, dat dit allerongegrondst vooroordeel, alleen veroorzaakt is, en kan zijn, door dien de nutde Maatfchappij uit allerleie Christenen bedaat, of om dat zij een algemeene voordragt, van godsdiendige waarheden en plichten, in heure fchriften, vereischt, en dat het vooroordeel, daar omtrend, wechgenomen zijnde, het fundament van dit ook wechgezonken is. Mijns oordeels verdiende het geene verdere tegenr edenen.

Dan, om het vooroordeel zelve te laaten oordeelen, zal ik hier bij nog eene aanmerking voegen. De Maatfchappij moet een algemeene voordragt van godsdiendige waarheden en zedenplichten vorderen, en vordert die in alle de fchriften, die zij kan uitgeeven; maar hier door ondermijnt zij de denkwijzen der • onder fcheiden denkende Chris-

te-