Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *5)

en goede hope in genade gegeven had. Bemoedigende errinnering ! Onze bepeinzing overwaerdig! Dan zacht! Ik moest niet te ver van Land fteeken ! Haelen wy de Zeilen in.

Die God , die den Christen aenvanglyk vertroost heeft, is een Rotsfteen , die volkomen is. Welk eene fterkte dit aen de ziel byzet, kan beter gevoeld dan befchreeven worden. Hoort alleen den Godvruchtigen Voet zingen (a):

Gods olie houdt niet op van vloeijen,

Zyn licht daelt naer geen Avondtrans! Dat vuur, als 't eenmael is aen 't gloeijen,

Houdt in de Golven zelfs zyn glans! Di^ Trooster zal my nooit begeeven.

Hy heeft my , eer ik was , gekent. En nu is de Adem van myn leven

Een God, die geen Verbonden fchéndt.

"Niet minder kan de zekere verwachting van het vol bezit der zaligheid die goede hoop bemoedigen. Het is doch eene verwachting, die op Gods vryë ontferming op zyne oneindige macht en goedheid op Christus, den

eeuwigen Rotsfteen, en op het onfeilbaer woord van dien God, die trouwe houd in eeuwigheid geankerd is. Nu juicht hy met dien zeiven Dichter:

Op

00 Voet ifte D. p. 264.

B S

Sluiten