Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39 )

ROER.

HLn zit ie nog al goed in mekaêr ? — blyft ie lang in de kop ?

P O E E T.

Ik verzeker u, dat het een ftuk voor uw leven is.

BOER.

Wel nou , ik top hem — daer binnen je vyf zest-halven —. maar nu mot je 't ook in me kop ftampen.

POè'ET.

Voorzeker; denk niet dat ik u zoek te bedriegen.

JVeen , de eer heeft my altoos bekoord ,

Een eeriyk man houdt ook zyn woord; 'K fchuw als de pest het haatlyk liegen, 'K zal vooit myn evenmensch bedriegen, BOER. *

Wel ai kaik , die is ook niet onaertig dat je me die iens

•p de koop toe gaf?

POËET! hy zet groote oogen op,

Toegeeven man!

Eer zal deeze aard uit noord en zuider aspunt fpattenp Eer zal jupyn verwoed zyn fnelie blikfems vatten,

En donderkloot na kloot doen dreunen door 't heelal;

Eer ik de dichtkunst dus verroekeloozen zal, BOER,

Nou nou vrindje, vloek maer zo niet; ik wil je 't vel niet óver de öören haelen — kaik ik weet wat de komenfchap toekomt; ik gae wat hiel veul naer de markt—datlaeten we dan

maer fteeken maer hoe zei je 't nou anyangeii om *t ftuk

dat ik ekoft heb in myn kop te kraigen ?

POëET,

Ho ho.'daar heb ik een gemaklyk middel op — kyk , dat meis-> jen moet maar naast u van daan gaan; dan kom ik by u zitten , fteek myn hand in uw broekzak, ga met myn' mond tegen uw oor aan leggen , en zeg 't u dan zo dikwyls voor als noodig is; eindeiyk, ziet gy ? zegt gy 't my na.

B o ER,

Wel ei kaik ! dat's al aertig öök; dat heb ik nou me leven lang nog niet ehóört. (Te^en het Dienstmeis]Kom fnoetje poetje, ftae jy n^u op uit je flaep; die vrind mot naest me zitten.

PIENSTMEI sj E N.

Waarom ? (Rekkende.) Och! ik wou liever nog wat by u blyven liggen, boertjen,

BOER.

Jae jae, dat ken nou alevel niet weezen; ik heb daar ien kvóp edaen, en die mpt me eleverd worden,

X, 2 • dienst.

Sluiten