Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

en alle andere Laften die wouden mogen zyn gefteld, of nog gefteld zouden mogen werden, op alle Penningen of Capitaalen, die tot het maaken der Dykagien of eenige Werken deezer Droogmakerye of Bedykinge concerneerende zouden werden genegotieerd, voor den tyd van Veertig Jaaren; nog van alle Graafflykheids en andere Gemeene Lands Tollen, van alle Materiaalen, die tot het maaken, leggen, hermaaken, herleggen van Dyken, Molens, Sluyzen, Verlaaten, Duykers en Wegen, tot den aanbouw van Huyzen en andere Gebouwen, engeneraalyk tot alle Werken en Werktuigen, van en tot deeze geheele Bedykinge en Droogmakinge, en van alle Huyzen en Gebouwen , op off binnen dezelve, met de gevolgen en aankleeven van dien, gebruikt zoude werden, en dat voor den tyd van Vyftig Jaaren; alles wederom in te gaan: zoo dra met gemelde Bedykinge en Droogmakinge een begin zoude werden gemaakt.

Nog Vrydom van den Impoft op de Bieren en Cïedifteleerde Wateren, welke van den aanvang deezer Bedykinge en Droogmakinge, tot den geheele voltooijing derzelve, by de Toelienders en Arbeiders gebruikt zoude werden.

Mitsgaders dat aan de Supplianten en hun Regtverkrygende , zouden werden overgegeeven: zoo veele Obligatien, ftaande tot laften van het Gemeene Land van Holland en Weftvriesland, als geprovenieerd waaren uit den afkoop der Landen, die Drooggemaakt zoude werden, of die daar uit nog zouden werden geprovenieerd, met authorifatie, omme dezelve te mogen verkoopen, oi wel anderfints de Penningen, 't zy voor 't geheel, 't zy g.deeltelyk tot de

Bedy-

Sluiten