Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

ten is, eenig recht over zijne medeburgeren kan hebben. zie de deductie of declaratie der Staten van Holland en Westfriesland tot justificatie van de acte van feclufie. Anno ió"54. 2 deel Cap. i.

Ik zeg men klaagde voormaals, en te recht; dat veele vermogenden deezer Landen hieromtrend een fchromelijk misbruik hebben gemaakt, om dus dezelve niet alle, onder eene befchuldiging te ftellen, ten minften, de Graven van Henegouwen of Beijeren hebben te billijk geregeerd , om zich immer het recht over eens anders Landgoed aan te matigen. Terwijl zij altoos de Jaeht uitoeffenden in hunne eigene wouden en bosfchen ; jaa fchoon de Graven uit het huis van Bourgondien eenigzinds geweldiger begonnen te regeeren , kwelden zij echter niemand door het misbruik der Jacht. Zijnde dit eerst in het gebruik geraakt, ten tijde van Maximiliaan, Aardshertog van Oostenrijk, onder een willekeurig gebied, en in een ander land opgevoedt, zie Merula van de Wildernis/en. Lib. i. tit i. C. i. — Terwijl men te 'vergeefs zoeken zal, dat omtrend de Haazen en Conijnen Jacht, voornamendlijk op een; anders grond, voor dien tijd iets is vastgefteld.

Aanmerkelijk is het zeggen van H. de Groot, inleiding tot de Hollandfche rechtsgeleerdheid

2. b. 4. d. ,, ijder een vogelen vangende niet „ alleen op zijn land, maar ook op eens an-

3, ders grond, word daar van eigenaar, doch ieJ} der mag een ander verbieden te koomen op 3, zijn grond."

Eenigzinds aangetoond hebbende, hoe onnatuurlijk en onrecht het is, eeu's anders recht op zijne vrije bezitting te betwisten, gelijk ook de gegrondheid der klagten, over het uitgeftrekt recht der vermogenden op de vrije bezittingen van anderen 3 voorfpruicende uit erflijke

voor-

Sluiten