is toegevoegd aan uw favorieten.

Emile, of Verhandeling over de opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H ÈMifË óf Verhandeling

of Wy vorderen van >t zelve 't geen Wy willet, i wy fchikken om naar zyne grillen, of wy onderwerpen Jet aan de onze: wy kennen geen mfddenweghet kind moet gebieden, of onze geboden gehoorza ! toen Dus worden zyne eerfte denkbeelden die van overheerfching, en flaaffche onderhoorigheid iet fpreken kan, beveelt het; eer het vry kan handelen gehoorzaamt het reeds. En Wijds kastijdt

W' 7 DOg in ft33t " «^aaden te kennen (e), veel mm te pleegen. Dus is het dat

men al vroeg mzyn jonge hart de driften inftort, , welke men naderhand aan de natuur wijt Qd)i end toen, na zich moeite gegeven te hebben om heton-

deu*

(Olkweetmetof RoüSSEAU hier mede w{[ fê jen, dat men kinderen van één of twee jaaren oud noo t de roede moet laaten Voelen; doch, indien zuiks waarlijk -zyne meentng is kan ik my daar mede niet vereenigei

tl tlJ?erk/an het geven de kinderen

reeds blyken van kwaade neigingen, die men niet dan tot hun toekomend groot nadeel kan ongefiraft laten Om hen echter daar voor te beftraffen, of, als men het'liever 200 noemen wil, hen deswegens te onderrichten, zalhet, naar mijn inzien, fomtijds noodig zijn de roede te gebmU ken, en daar door uit te werken, dat men deze in 't ver. volg minder, of geheel niet, noodig hebbe. Schoon de kennis van zulke kinderen van de onze zeer onderfcheiden is weten zy nogthans waarom men haar met de roedö

tTapf. ™ecr zu'ks maar m'êé te" °nrechee sefehied' (d) De driften zijn evenwel ten deele ook hm werk der