Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ever de Opvoeding. II. Boek. 281

en ontmoet hem op de trap. Hy moest zeggen van waar hy kwam, en om wat reden ik niet by hem was (17)? De arme jongen had toen wel hondert voeten onder de aarde willen zijn. Zonder zich met een lange berisping op te houden, voegde de vader op een koelder toon, dan ik had durven verwachten, hem toe; zoo gy alleen wiltuhgaan, fta3t het u vry; maar, wijl ik geen ftraatloper in mijn huis wil hebben, moet ge, als u die lust bevangt, u wachten van weder te komen.

Ik, op mijn beurt, ontving hem, zonder hem te beftraffen of te befchimpen, maar met een ernltig gelaat; en, uit vrees dat hy in 't vermoeden mogt vallen, dat al het gebeurde maar fpel was, wilde ik dien geheelen dag niet met hem gaan wandelen, 's Anderen daags zag ik met groot genoegen, dat hy in een zegepralende houding, door my verzeld, die zelfde menfchen voorby ging, die hem daags te voren hadden uitgejouwd, toen zy hem alleen waren tegengekomen. — Men begrijpt ligt, dat hy my nooit meer dreigde van zonder my te zullen uitgaan (y).

Door

(17) In zulk een geval, kan men veilig van een kind de waarheid afvragen. Want hy weet zeer wel dat hy dieniet verbergen kan, en dat, zoo hy 'er om durfde liegen, men hem op (taande voet overtuigen zou. Rousn>AU.

(y) Het is jammer, dat dit goed uitgedagt en wel verhaald gevai in fcmmige omftandigheden al te onwaarichijnlyk klinkt! Het verhaal zou leerzaaoer zijn geS 5 weest,

Sluiten