is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring van den brief aan de Hebreen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hebreen. hoofdd. V: vs. 7, 8. 117

meer dan ééns, van zich zeiven gegeven heeft. Bij voorbeeld, als hij zeide, dat hij gekomen was, om zijne ziel te geven tot een

rantzoen voor velen (w) dat hij zijn vleesch

zou geven, voor het leven der wereld (V)

dat het brood in het Avondmaal zijn vleesch, de wijn zijn bloed was, hetwelk vergoten zou werden voor velen, tot vergeving der zonden (y~)

Vraagt men: ,, Indien Paulus, hier het„ zelfde bedoelde, waarom hij dan, van het ,, of eren, als een Priesterwerk des Middelaars, ,, fprekende, niet zegt, dat hij zich zeiven, „ heeft opgeofferd? maar, — dat hij gebeden en

„ fmeekingen heeft geofferd ? " Ik zou hier

op antwoorden: zijn oogmerk bracht dit mede, daar hij de Hebreen te gelijk wilde doen opmerken, dat ,, Christus de grootfte fmar„ ten en benaauwdheden hadt ondergaan, en „ daar door bekwaam was, om, als een barm,, hartig Hoogenpriester, medelijden met zijn

,, volk te hebben." Hierom gebruikt hij

bewoordingen, die onze gedachten, meer tot de wijze van zijn offeren, dan tot het onderwerp van zijn offeren, bepaalen.

Trouwens, dit bidden en fmeeken, deze

roe-

O) Matth. XX: 28. („v) JoaNN. VI: 51. OO Matth. XXVI: 28.

H 3