Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 verklaring van den brief aan

gem, de Heiligen Geestes deelïchtig geworden

afvalligen

weder tot zrjn> en gesmaakt hebben het goede woord

bekeering gods , en de krachten der toekomende eeute vernieuwen, vs. we5 en afvallig worden, [piE, zeg ik,]

4-6. wederom te vernieuwen tot bekeering:

als welke zich zelven den zoon van GoD wederom kruisigen, en openlijk te schande maken.

bccclxiv. Dit gedeelte van des Apostels redeneerine,

Deze ver- . 0 '

zen zijn

is, aan zeer vele zwarigheden, onderworpen — aan vele Alle Uitleggers, die gewoon zijn, fchrift met

zwartgae- r . r J

den onder- lchnft te vergelijken, hebben dit, gereedlijk, hey'S- erkend — Trouwens, is 'er ééne plaats, welker min bedachtzame uitlegging gelegenheid gaf, om fchadelijke wanbegrippen voor te ftaan, het is deze. Ook heeft, hetgeen men moet toeftaan, de waare mening van den Apostel te zijn, (door niet behoorlijk op zijn bepaald oogmerk te letten,) aan velen aanleiding gegeven tot verkeerde gevolgtrekkingen.

E^zfn' Wanneer er 1 in het midden der derde misbruikt eeuw, onder den Keizer Decius Trajanus, gewerden, eene hevige vervolging tegen de Christenen j^ya. ontftondt, waren er vele Belijders, die, (uit tiatieny vreeze voor de fchriklijke pijnigingen, welke 'de eeuw" raen in het werk ftelde, om de Christenen tot afval, en anders ter dood, te brengen,)

dan,

Sluiten