Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hebreen. hoofdd. VII: vs. i —ÏO I.lO

De Apostel vereischt, hier, bij de gelovi- mxiv. ge Hebreen, veel aandacht, 't is hier: ,, aan- dJrt v£' ,, merkt nu, hoe groot deze geweest zij." bijzondere Eene zegswijze, die ons verpligt van X^beid Melchizedeks waardigheid en aanzien, hoog der Hete denken. En wat maakte hem zoo voor- ae'grlou treflijk? geen uitgebreide heerfchappij, geen **** van aardfche rijkdom, maar zijn openbaar Pries- p™t„% terampt, waar in hij allen overtrof, die ooit de eer hadden, den nu verheerlijkten Hoogenpriester onzer belijdenis, in hunne bediening, eenigzins aftefchetzen. Maar wat moest men doen, om hem in zulk een licht te befchouwen? 't is hier: ,, aanmerkt, befchouwt, ,, bepeinst, overweegt, met naarfiigheid, oplettendheid, naauwkeurigheid, hoe groot, „ hoe voortreflijk deze geweest zij! verbeert

hier omtrent, in uwe befpiegeling, als ,, omtrent een zaak, die zich, door haar „ gewigt, en waarde, aanprijst, in welke „ gij belang fielt, en die u voordeelig kan „ wezen."

Aanmerkt nu, zegt de Apostel. Zoo vervolgt hij zijne rede. Hij hadt den grond voor zijn volgend onderwijs gelegd, en den perfoon van Melchizedek befchreven; hier van het een en ander te weten, was hun niet genoeg; ze moesten doordenken, en, uit het reeds opgegeveK 3 ne,

Sluiten