Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hebreen. hoofdd. VIII: vs. 3—5. 35

moest in het Hemelsch Heiligdom ingaan. Trouwens, hadt hij dit niet gedaan, was hij, na zijne opoffering aan het kruis, vervolgends op aarde gebleven, hij zoude geen Hoogenpriester zijn.

Bij deze eerfte reden voegt de Apostel een tweede, genomen van het oogmerk der Priesterlijke bediening in het aardfche Heiligdom.

Paulus ftelt die reden voor, met deze woorden, welke het voorbeeld en de fchaduwe der hemelfche dingen dienen: en de Hel¬

ling, hier in opgefloten, bevestigt hij nader, in deze woorden, gelijk Moses dcor Godlijke aanfprake vermaand was, als hij den Tabernakel volmaken zoude. Want. ziet, zegt hij, dat gij 't alles maakt naar de afbeelding, die 11 op den berg getoond is.

Welke, (hij fpreekt, gelijk elk ziet, van de Hoogenpriesters naar de wet,) welke het voorbeeld en de fchaduwe der hemelfche dingen dienen. \

Wat zijn hier de hemelfche dingen?

Wat ,het voorbeeld en de fchaduwe van die hemelfche dingen?

Eindelijk, wat zegt het die te dienen"? zie daar, Lezer, drie vragen, die wij kortlijk moeten beantwoorden.

C 2 Wat

MCLXXXII.

welke het voorbeeld, en de fchaduwe der hemelfche dingen dienen.

Sluiten