Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 verklaring van den brief aan

Zie daar , Lezer , misdaad met misdaad vergeleken , en, uit aanmerking van het verfchil tusfchen beiden, ook het verfchil opgemaakt, ten aanzien van beider ftraf.

MDviii. Dit zij genoeg, ter verklaring van deze meenjng woorden : wij moeten nu, volgends ons ontttader on- werp , onderzoek doen naar de meening van Opkij^n den AP0Stel in dezelve. Hier over is, tustijdgeiovi- fchen de Uitleggers, in de Hervormde Kerk, £CD' een aanmerklijk verfchil.

VêRRE de meeste zijn van oordeel, dat de Apostel fpreekt van eene zonde, welke in dien tijd, met de daad, van fommigen bedreven wierd. Zeggen de genen, die buiten ons Kerkgenootfchap zijn, dat ze dan , te gelijk, moeten toeftaan, dat er een afval der Heiligen is; ze ontkennen dit gevolg; en op wat grond? op dezen grond: de Apostel fpreekt, naar hunne gedachten , niet van waare gelovigen, maar van tijdgelovigen, in welken zulke dingen kunnen plaats hebben, als wij hier, en Hebr. VI. aan hun toegekend zien; en fchoon Paulus hier, met influiting van zich zeiven, fpreekt, dat hier uit geen bewijs voor het tegendeel kan genomen worden, nadien dit flechts een wijze van fpreken is, van welke de Apostelen zich meermalen bedienen , om te gereeder

in-

Sluiten