is toegevoegd aan uw favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Èlacfc 6$

PATHOLOGÏA

CHIRURGICALIS

O F

HEELKUNDIGE ZIEKTEKUNDE.

Over ie Ziektens der Houdende, óf Bevattende Deelen.

§. C XXL

|gp3g|ïwe Vafte Deelen makken een7 alS"^^^ lerkonftrykfte Zaraenftelljng üiti fl^|§P/- van allerlye zoorten va'n Pyo'enj |||jj||^gj| Buizen, Doorgangen,- Ontfangbakken, Bewaarplaatfen, enz. in hoegrootheid, gedaante, en loop ondérfchefc den ; om veele byzondere zoorten vari Vogten te bevatten, in te houden, door te laagten , toe te laaten , om te voeren , af te fcheiden, of uit te werpen; gelyk de Menfchelyke Natuurkunde ons onderwyft; en in zoo verre worden de Vafte Deelen, Hoedende, of Bevattende Deelen f artes conti* nentes, genaamt.

F 2> $. CXXIfc