is toegevoegd aan je favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 HEELKUNDIGE

§. CXXU. Opdat de Houdende Deelen bekwaam zyn,om de byzondere zoorten van Vogten toe te laaten, door te laaten , uit te laaten, of met een' zekere hoeveelheid in zig te bevatten, moeten zy in haar' uitgeftrektheid een' bepaalde Holligheid Cavitas bezitten, en met Monden Orificia, zoo ter toelaating, als doorlaating der Vogten, voorzien zyn, in getal en ruimte nauwkeurig afgemeeten. Nogthans, om de menigvuldige veranderingen, welke derzelver Wanden, of ingehoude Stoffe , fomtyds ondergaan, kan de ruimte der Holligheid te wyd worden, de Monden te ruim, of de Openingen te veel in 't getal; of de ruimte van 'het geheele Holle Deel, of van deszelfs Monden kan te min, of geheel weggenoomen worden; in welke hoedanigheeden de Ziektens der Houdende Deelen Morbi Contincntium beftaan.

§. CXXnL Deeze Ziektens dan worden tot twee geflagten gebragt: als ten ïfte, tot de Vergrooting van de Holligheid Magniiudo Cavitatis autïa, de Vergrooting der Monden Magniludo OJliorum aufta, of tot de Vermeerdering der Monden of Openingen Multiiudo OJliorum autïa; en ten 2de, "tot de Vermindering of Wegneeming van .de Holligheid Magnitudo Cavitatis imminw

ta