is toegevoegd aan uw favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEKUNDE. $r

t-a of aholita , en tot de Vermindering of Wegneeming van de Monden Magnitudo OJliorum ïmmmutd of aholita; en van welke beide geilagten verfchillende zoorten worden gevonden, in aart, oorzaaken en uitwerkzels zeer onderfcheiden.

§. CXXPv* De zoorten van het eerfte geflagt van de Ziektens der Houdende Doelen zyn: ten 1 fte,de Verwydering van het Hól; ten 2de, de Verflapping of Öntlluiting vari deszelfs Monden; ten 3de, de Verwydering der Togtgaten in de wanden van het Hol; en ten 4,de,de Scheiding des Geheels van de wanden die het Hol -of deszelfs Monden te zamenftellen.

§. GXXV. De Verwydering van het Hol Dilatatio Cavitatis of Eurisma is, als deszelfs wanden, door in den omtrek verder van den anderen af te liaan, eene grootere ruimte, als gewoonlyk, teweegbrengen; hetzy dezelve phats heeft in den geheelen omtrek , of alleenlyk in een gedeelte van denzelven. Gelyk, indien de wanden van de Waterb laas, Galblaas, van de Darmen, der Bloedvaten, enz. in den omtrek verder uitgebreid zyn, dan is de holligheid deezer holle Deelen boven den Staat der Gezond-" Iieid verwydert. Of ook, indien derzelver F 3 wan-