Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEKUNDE. 131

denkbeeld eener. Wonde ; gelyk , indien door de afïhyding van een' Stam - flagader der uitwendige Ledemaaten, en uit de daar door belette invloed des Bloeds, noodzakelyk een' Verfterving van het deel volgt; na de afïhyding van een Spier het onvermoogen ter beweeging; uit de affnyding der uitftrekkende Spieren of Peezen de inkorting der Buigers, en dus de Wangeftalte der deelen, waar toe zy behooren; de gevolgen van de uitgeftorte en opgefloote Vogten , welke door de opening der gekwefte deelen zyn uitgeloopen ; de nagebleeve en verzwakte plaatfen, als geftelteniffen in het geleden hebbende deel, tot zaaden der Ziektens; en nog veele andere zaaken , welke de Uitwerkzels der Wonde tot hun' oorzaak kunnen erkennen.

§. CCX. Behalven de Uitwerkzels en gevolgen van (§. CXC1.) tot hier toe, gebeuren 'er ter gelegenheid van de Wonde nog eenige Uitwerkzels uit de werkzaame Natuur, waar door dezelvevoorgefchikt, en gebragt worden tot de geneezing; waar toe 'inzonderheid behooren de Verettering, de affcheiding van hetbedorvene, de aannadering, van de van den anderen afgeweeke boorden naar den grond, en tot den.anderen,. beneffens de zamengroeijing van de tot, den K 3 an-

Sluiten