is toegevoegd aan uw favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEKUNDE 209

Te beklaagen is het waarlyk, dat zoo meenig teder wigt met een' Breuk moet betaalen de hoogmoed zyner nieuw modifche moeder, die zy oefent met derzelver Borft en Boven-buik dooreen Styf-knellend Keurslyf te beknellen, ten einde om daar door haar Speelpopje een net Lyfje en dun middeltje te bezorgen. En ook kunnen de 'mgehoude weezens in de Ingewanden tot eene langzaam drukkende en uitfpannende kragt verftrekken, inzonderheid eenige verharde vuiligheid, of een Vreemd weezen, met de Voetzelen ingenoomen, in den Darmbuis ; en waar in miffchien de voorkooming, der Breuk van Littre (§. CCCXVII.) gelegen is, namentlyk, dat een zodanig ingehoude hard weezen, door zyn' zwaarte langzaam de rokken der Darmen uitfpant, voor zig een zak maakt, geweld oefent op de Liefch-fpleet, en eindelyk, geholpen door de geweldige werking der Buikfpieren, of eenige andere kragt, waar door dit darmgedeelte met geweld word aangedrongen, te zamen met het gemaakte aanhangzel door-. fchiet.

§. CCCXLV.Wyders, indien twee Schaadelyke Magten te gelyk werken, waar van de eene op dezelve tyd de plaats ter doorlaating bereid, terwyl de andere het inge wand.