is toegevoegd aan uw favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEKUNDE. 42;

of van binnen in de Vrouwelyke Teeldeelen. Deeze word Neusprop genaamt, en behoud den naam van Polypus; en geene word Vleefchprop geheten, en, behalven den gemeenert naam van Polypus, ook dien nog toegeeigent van Cercofis. Wy zullen eerft den Neusprop, en daar na den Vleefchprop verhandelen.

§. DCXL. De Neusprop Polypus narium is een omfchreven Gezwel, het welk, uit de binnenfte oppervlakte der Neusgaten ontfpruitende, in deeze of geene Holligheid van den Neus zig uitbreid, en dezelve vervult. Het beftaat ten ïfte, in een1 verlenging en nederzakking van een gedeelte van het Snotvlies Memhrana pituitaria , verüapt, en met een overvloed van Slym vervult zynde, wanneer het ook te regt een Slympropword genaamt; ten 2de, in weelig of Spongieus Vleefch, het geen uit een' Zweer of Beenbederving in den Neus, gelyk in andere deelen, ontfpruit; en ten 3de, beftaat het in een' waare vermeerdering van zelfftandigheid , uitgroeijing, en ontaarding van het gezegde Snotviies, en dus behoorende tot het Vleefchgezwel.

§. DCXLI. Een ieder dier onderfcheidene8 Neusproppen kan een verfchillend begin fel

en