Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEKUNDE.

gebragt zynde , de uitwerkzels welke wy ( DCCXXVI.) aangehaald hebben.

§. DCCXLVIIL De verrotte en {tinkende Chyl Chyïus putridus is, wanneer dezelve met de Verrotting (DCCXXX.) is aangedaan. De oorzaak is inzonderheid gelegen in het gebruik van verrotte , of rottende Voetzelen. En wat aangaat derzelver uitwerkzels; dezelve brengt te weeg rottende Oprispingen Rutlus putridi; vuil beflag van de Tong, Mond, en derEerfte Wegen; een onlydelyke Dorft, verloore Eetluft, Walging, Braaking, Benauwdheid, een rottende Buikloop Diarrhaa putrida, en een ondraaglyke Hitte; en inzonderheid, wanneer de verrotte Chyl by het Bloed komt, befmet •zy alle de Vogten, waar uit de aangehaalde gevolgen (§, DCCXXXII) ontfpruiten.

§. DCCXL1X. De olyagtige en garftige Chyl Cbyïus okojum- en rancidum ontltaat uit een gebruik van vette, garftige, gebraade of igezoode Voetzelen, inzonderheid uit het ryk der Dieren, welke in de Eerfte Wegen niet genoegzaam worden te ondergebragt. Dezelve veroorzaakt een brandende Maagpyn ; Oprispingen en Braaking van een bittere , vette , garftige , en fcherp

bran-

Sluiten