is toegevoegd aan uw favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEKUNDE. 22?

Wormwyze Beweeging der Darmen, door de Darmvliezen kan heen boeren tot in de Blaas, te meer omdat de onderfte Darmen de Blaas aanraaken. En ten laai ten uit het Verhandelde begrypen wy te klaar, welke Nadeelen uit de tegenwoordigheid der verfchillende Vreemde weezens in de Gogen , Üoren , Neus, of in eenige andere Lighaams deelen, kunnen ontfpruiten, om ons, door dezelve byzonder te vefklaaren , hier langer optehoudèn,

Over de verfchillende Gefteltenis en den Aart van de Ziekdjke Oorzaaken.

§. CCLX1X. Tot hier toe hebben wy de verfchillende Zaaden > en Schadelyke Magten, der Ziektens afgehandelt, waar uit de waare Oorzaaken der Ziektens zamengeftelt worden; en in deeze Afdeeling zullen wy onderzoeken, op hoe menigvuldige manieren de waare Oorzaaken der Ziektens uit derzelver Zaaden en Schadelyke Magten ontfpruiten : want , alhoewel het gemeen is aan de Oorzaaken der Ziektens , dat zy uit den zamenloop van derzelver Zaaden en Schadelyke Magten beftaan,

nog-