Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

536 HEELKUNDIGE

de Wond te weeggebragt, de van een gefcheide en ingetrokke Vaten, te zamen met de ongeregelde Omloop der Vogten, in het aangedaan deel, enz. te zamenloopen, om Verftopping en Stilftand der Vogten, Ontfteeking, en kwaade Etterfcheiding, te veroorzaaken. Ten ade, uit de Werkingen der Natuur, ter gelegendheidvan een' tegenwoordig zynde Ziekte (v. XXXVII. i.D.), kan ook de Ziekte veranderen in een ander geÜagt; gelyk zco verandert een' Onfteeking in een Ettergezwel , een' Wonde in een' Etterwonde, enz. Ten 3de, het te pas koomend gebruik van Geneesmiddelen, of het misbruik van Schadelyke, de Nietnattmrlyke Zaaken, het zy by geval of voorweetende gebruikt, zyn menigmaal oorzaak van de verandering der Ziekte : want zoo verandert een' vuile Zweer, door het gebruik van bekwaame Geneesmiddelen, in een' Etterwonde , en kan beurtelings een' verfche Wonde, doorliet aanwenden van ichadeiyke Geneesmiddelen, tot een' vuile Zweer overgaan ; en dus kan een' ligte Ontfteeking, door aüeenlyk te veel Beweeging te oefenen, van een' Verfterving agtervol^t worden. Ten +de, als de Stofte van de Ziekte, het zy goed of kwaad, uit haar' zitplaats t<K een ander deel is gebragt, dan kan 'er,

naar

Sluiten