Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

OVER. DEN

voordeeltgsten hoek onder ■Welken men de punt-deuren eener sluize kan zaamenv oege n.

EERSTE AFDEELING.

jdnalytil'che ontleeding der werking van fiilftaand Water op Sluisdeuren, en daaruit afgeleide bepaaling der beide uiterftens, tusfc'ien welken de voordeeligfte hoek noodzaaklijk liggen moet.

§• i.

Gr aat bet onderzoek nopens den voordeeligften hoeK onder welken men de puntdeuren eener Sluize kan zaamen voeden, met eigenaartige zwaarighedengepaard; is het noodig de persfing van het buiten-water op die deuren in verfcheiden, naar den aart van het onderwerp gokoozen, ftreeklijnen te ontbinden; komc het 'er voornaamlijk op aan de onderlinge werking, die de geperste deuren op elkander oeffenen, naauw» keurig te bepaalen; — zo geeft aan den anderen kant de regelmaatige Figuur eener horizontale doorfnede Tan elk {air geflooteu Sluisdeuren eene j>unftige gele*

Sluiten