Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE A FDEELING.

Daar wy in onze voorige Afdeeling gezien hebben de deugd en onschuld der Helden uit den Huize van Orange en Nas/au, zo moeten wy, op het voetfpoo'r onzer voorige Afdeeling, verhandelen, de opkomst en bloei van dit ons Nederland, onder het Bejlier der vorsten, uit den huize van orange, en,' daar wy gezien hebben de Afkomiten .derzelve, van de negende Eeuw zullen wy ons nu bepaalen tot Willem den Eerjlen en zyn Broeder Lodewyk.

Willem de I. en zyn Broeder Lodewyk, waren de eerften onder de Grooten van het Vaderland, die de grondflagen leiden van de Republiek, en die beidé dezelve bevestigde met hun bloed. Een Geleerd Schryver zegt van den eerften, dat hy vpentlyk in alle de Steden erkend wierd voor den Autheur en Werkmeester van de Vryheid, en, dewyl hy op eene uitneemende wyze alle de hoedanigheden bezat die verëischt worden om de goedgunjligheid der menjchen te verkrygen, zo verkreeg hy, veinzende allerlei gezag te verwerpen, en vestigde een. buiten gemeen magtig gezag in de genegenheid die alle de waereld voor hem hadt. Hy bekleede het Stadhouderfchap zederd den jaare 1572.tot zyn dood, in den jaare 1584.,in den ouderdom van 51 jaaren.

Hy vermeesterde, in den jaaren 1572., Den Bnel. Dit Conquest wierd gevolgd van die van Vlisfinge, Vecre, Zicrkzee, Dordrecht, Oudewater, Gorcum. Uur™ K*,iki,i».*. n/r'^

denbliky Hoorn, Edam; eindelyk,het Graaf•A lchap

Sluiten