Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sS VERHANDELING

van fmaak ; zonder reuk, met eene Solutie van ijzer vitriool maakte hetzelve inkt, ook hier van heb ik na dat hetzelve doorgegooten en uitgedampt was een extraél, zeer gelijk aan het voorige, egter niet zoo zwart, ter zwaarte van i once 2 drachmen en 5a greinen, verkreegen.

Ten einde egter te beeter van de hoeveelheid van dit waterig extraél te kunnen oordeelen, nam ik 8 oneen wel kleingefneeden Geoffraea-hm, deeze deed ik anderhalf uur met 6 pinten water zagtelijk kooken, dit afkookfel, doorgelekt zijnde, was zeer donker rosagtig bruin, dik, egter doorfchijnend; bij de overblijvende afgekookte bast deed ik weederom 6 pinten water en kookte die andermaal af, het doorgelekte. vocht was zeer gelijk aan het voorige, egter niet zoo donker van couleur,- voor de derde keer deed ik daar dezelfde hoeveelheid waters bij , en kookte het geduurende twee nuren, dit doorgezijgd afkookfel was ligter bruin en roodagtig; het vierde foortgejijke af kookfel was bruin» agtig geel, had weinig fmaaks, ik kookte die dus niet verder af,

Alle deeze afkookfels hebbe ik met elkander gemengd en zagtelijk laaten uitdampen, tot dat dezelve de dikte van extraél verkreegen hadden, het vlies, hetwelk ge» duurende deeze uitdamping geduurig op het zelve kwam, is voorzigtig daar af geligt, en afzonderlijk bewaard.

Na dat dit. vocht tot de dikte van honing uitgedampt was , heb ik daarvan 1 once 2 drachmen 36 greinen extraél bekomen; het afzonderlijk bewaarde vlies gaf 3 drachmen en 4 greinen extraél, deszelfs couleur was zwart, die van het vlies bruinagtig, beide hadden zij den reuk van bittere amandelen , waren bitter van

fmaak,

Sluiten