is toegevoegd aan je favorieten.

Burgerlyke en handelkundige geschiedenis van de Engelsche volksplantingen in de West-Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOÖ GESCHIEDENIS

II.

BOEK.

IV. HOOFDST.

I

Rivieren' en Wa- i tervallen. S

I

dekt; maakende een aangenaam contrast met de donkerer tinten van de Spaanfche Peper. Daar deze boom, die niet minder aanmerklyk is , uit hoofde van deszelfs fchoonheid, als broosheid, niet lydt, dat een plant als mededinger in zyne fchaduw bloeit, zyn deze boschjens niet alleen zuiver van kreupelhout, maar het Gras groeit 'er zeldzaam weelderig. De grond is over het algemeen krytachtig mager, die een digt en fchoon Gras voortbrengt, zo glad en effen als de fchoonfte weiden in Engeland, en veel glansryker in kleur. Over deze oppervlakte verfpreidt zich de Spaanfche Peper in ; onderfcheide afdeelingen. Op de eene plaats zien wy groote bosfchen; op de andere een aantal van fchoone groepen , waarvan fommigen de heuvels bedekken, terwyl andere langs de af hellingen groeijen. Om het tooneel te verleevendigen, en de èhoonheid te voltooijen, heeft de goedïeid der natuur het geheele land overvloelig met water voorzien. Geen gedeelte Ier West-Indien, dat ik gezien heb, vloeit /an zo veele aangenaame ftroomen over. ieder vallei heeft zyn riviertjen , en ieder ïeuvel zyn' waterval. In een gezichtspunt,

waar