Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER W E S T-I N D I E N. 25

Leden der Vergadering hunne ftem hebben) de martiaale wet kan afkondigen. Zyn: magt is dan volftrekt (dictatoriaal) en alle. perfoonen zyn aan de Krygswet onderworpen (ƒ).

Uit het bekend getal van manfchap, bekwaam om wapenen te draagen, zyn ftaatkundige fchryvers gewoon, de inwooners

in

(ƒ) Kort naa het bovenftaande gefchreeven wcrdt (zynde de Schryver toen op Jamaica) kondigde de Luitenant Gouverneur, op advys van den Oorlogs-Raad , de martiaale wet af. Dit was in December 1791. en ontftondt uit een algemeen op dit Eiland heerfchend denkbeeld, dat 'er fameuzweeringen en ontwerpen van opttand onder de Negers gefmeed werden , ingevolge van de beweegingen op St. Domingo. Dit begrip bragt eene zeer naauwkeurige in achtneeming van de krygswetten te weeg. 't Onderftaande was het beloop van het Paarden- en Voetvolk in 't Hoofdquartier den 13 January 1792.

Graaffchsppen. Paardevolk. Voetvolk. Geheel. S«rry 336 2,141 2,477.

Middlefex 375 2,647 3,022.

Cornwall 368 2,305 2,673.

Geheel 8,172. Vrye Negers en lieden van de kleur ingeflooten; hun getal beliep 1889. De Maroons zyn 'er niet onder begreepen.

B 5

lil.

I O EK. I.

IOOFBST.

Getal Ier Invooners

Sluiten