Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

BOEK. II.

HOOFDST.

gl GESCHIEDENIS

Van Kaap Lopez tot de rivier Cungo, een afftand van 140 mylen, geloof ik, dat de handel goeddeels in de magt der Hollanderen en Franfchen is. Aan de zuidzyde deezer rivier wordt 'er weinig handel door eenige Europeaanen, behalven de Portugeezen gedreeven, die, gelyk reeds is aangemerkt, eene groote ftad hebben te Loango St. Paulus aan de kust van Angola, wel zeer verfterkt; van welke plaats zy geheel het land zyn doorgedrongen tot, en zuidwaards van Mozambique tot op de oostkust van Afrika, waar zy geftadig heen en wedertrekkende karavaanen hebben , waardoor zy eenen uitgebreiden en voordeeligen inlandfchen handel dryven.

]k geloof, dat het geheel getal van Forten en Faéloryen, aan die kust door onder, fcheiden' Mogenheden van Europa opgericht, 40 beloopt; waarvan 'er 14 aan de Engelfchen behooren, 3 aan de Franfchen, 15 aan de Hollanders, 4 aan de Portugeezen, en 4 aan de Deenen.

De waaren, door Engelfche Kooplieden na Afrika gevoerd, beftaan voornaamelyk in wollen ftoffen, linnens, en goederen van Manchester, Birmingham en Sheffield;

Oost-

Sluiten