is toegevoegd aan uw favorieten.

Burgerlyke en handelkundige geschiedenis van de Engelsche volksplantingen in de West-Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Soek. iii.

HOOFDST.

7o* GESCHIEDENIS

verbindtenisfen Voor eenen tyd, die zy, zonder plegtigheid^ vormen, en weder zonder tegenftribbeling ontbinden, 't Is waar* als de tyd de hitte begint te temperen, en de wispeltuurigheid der jeugd te verminderen, vormen veelen hunner verbindtenisfen , die, door de gewoonte verfterkt, en aangenaam geworden door de bewustheid van wederzydsch onvermogen, eene verééniging voor het leeven te weegbrengen. Het is niet ongemeen een achtenswaardig paar van die foort te zien, die * geboogen onder den last der jaaren, tot elkanders vertroosting zamenwerken met eene aanhoudende zorgvuldigheid, die te gelyk beminnelyk en aandoenlyk is.

De ftaat van de bejaarden onder de Negers, is gemeenlyk zodanig, dat dezelve vergoeding fchenkt voor de ondergaane geftrengheden in, hunne jeugd. Het werk van de mannén is zeldzaam iets meer, dan het opzigt over de akkers, waarop de leevensmiddelen groeijen; en de vrouwen worden hoofdzaakelyk gebruikt in het oppasfen van kinderen en zieken, of andere gemaklyke bezigheden; maar hun geluk ontftaat voornaamelyk uit de groote

hoog-