is toegevoegd aan uw favorieten.

Burgerlyke en handelkundige geschiedenis van de Engelsche volksplantingen in de West-Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

It ii Ji Wtoi-iiVuIEN, ö'7

Gefproken hebbende van de praktyk van Obeah, welks invloed zodanig eene magtigen invloed heeft op de Negers, als in ftaat is, om, in eene aanmerklyke maat, hun algemeen gedrag, daaden en zeden teregelen, zal ik het tegenwoordig Hoofdftukbefluiten met bet volgende zeer naauvvkeurig bericht omtrent deeze buitengevvoonebygeloovigheid, en derzelver uitwerkfels. Door den Agent van Jamaica is het gezonden aan de Heeren van het Committd van den geheimen Raad, en door hun gevoegd by hun Rapport over den flaavenhandel; en, zo ik niet kwaalyk onderricht ben, is het publiek dezelve voornaamlyk fchnldig aan de vlytige nafpooringen en naauwkeuiige pen van Mr. Longi

„ De benaamingen Obeah , Obiah of Obia (want het wordt onderfcheiden gefebreeven) moeten voor byvoeglyke , en Obe of OW voor zelfsflandige Naamwoorden gehouden worden ; ook worden door de woorden een Obia- man of vrouw een zodanige bedoelt, die Obi uitoefent. Wy zouden den oorfprong der benaaming aanmerken, als van geen belang, om de voorgeftelde vraagen te beantwoorden, zo wy niet, F 4 by

IV.

BOEK, III.

HOOFDST.