is toegevoegd aan uw favorieten.

Poëtische mengelstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jo6 POET I S C H E

HET

V :E i ' l i. A K

VAN 'T

L E V E N. s

j[k heb rnijïï Treurlied in 't geheel thans afgezongen. Ik zing vól vreugde nu al wecder een nieuw lied, Dewijl mij daar toe thans geleegendheid aanbied;

Ik zing dan met geweld, als had ik honderd tongen.

Maar wat ik zingen mag, ik zing doch onbedwongen, Dus bind ik mij aan niets dat onlangs is gefchied. 6 Neen, als mijne Zang, maar doeld op eenig iet,

Zoo heb ik meede na der D'icht'rén prijs gedongen,

Ik zing vol vreugde van het tijdelijk geluk, n Of op een and're toon, van rampfpoed en van druk, Doch 'k zing veel liever dan het best vermaak van 't leven*

En 't geen een Christen past, en hem het beste voegd.., Dat is om t'alleitijd te leven vergenoegd, Naar 't welk een iderMensch, zoo veel hij kan, moet ftreeven.

W. C. J*.

DE