Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 PRIJSVAARZEN.

Den laatften levensfnik uit hunne vaale Lippen

Zal uitgaan; zullen hun verblijd deez' woorde ontglippen:

„Weg Aard', laat van mij af, keer zondig vleesch tot ftof s „Mijn ziele hijgt reeds naar het vlekk'loosHemelhof: „ Wijl gij mijn levensdraad, ö God! hebt afgeweeven, „Beveel ik U mijn geest, en laat verheugd mijn leven."

Daar hij ook naar zijn dood, verzelt van d'Eng'len fioet, Op 't vlottend Wolkenheir, zijn Jezus te gemoet, Al juichende zal treên; om met de Hemeilingen, Het zalig Hallelu, in Eeuwigheid te zingen.

* '4 $

„Geduchte Hemelvorst, ziet ons genadig aan! „Gij die deez' grootheid werkt: wie zal U wederftaan? „ Omringt van duizenden wier heil gij hier deed gronden, „ Om voor den Hemeltroon uw Eere te verkonden: „Gij die door 't zwalpend nat der Zee de Visfen drenkt: „Gij die het Christen hart, het Christen heilgoed fchenkt; „En al 't genot befchikt, van 's Hemels dierb're gaaven: „Wilt bij het Christen Hart, het Christen Kenmerk ftaaven."

Niets voortreffelijker dan een waare Christen.

SCHETS

Sluiten