is toegevoegd aan uw favorieten.

Poëtische mengelstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io POËTISCHE

Een Beedlaar in '% gefc'heurd gewaad,

Schoon elk hem fchuwt, ontwjjkt, verlaat, Vindt u tpchthans bi] zich ta al zijn tegenheden:

Hij leefc al voort, op u gerust, ïn zjjn bedroefden ftaat vernoegd en wel te vreden;

Gij zijt het voorwerp van zjjn lust. * * ■*

Een Troonloos Koning, wiens elend

Hem zoeken doet een Boeren-tent, Verdreeven van zijn Volk, welks woên hij moest ontwijken,

Steunt nog op u; gij blijft hem bij: Bij hoopt neg, in 't vervolg, aan'tgantsch Heelal de blijken

Te tconen van zijn Heerfchappij.

*S- &

Geen Krijgsman ging ooit naar het veld, Vond hij zich niet door Hoop verzeid, Die hem gelooven doet, dat hij zal overwinnen:

Ja, fchcon hij zich bedrogen vindt, En dat een kogel hem bijna beroofd van zinnen,

Gij Hoop! gij blijft en overwint,

Een