is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche dichtkundige schouwburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7S HET VERIJDELD HUWLTJKS ONTWERP,

dochter ook voor zich één cental had ontworpen, het beroep behoorde door te gaan, en ook dc aprobatie ?

mevrouw robij n.

Verre van daar, mijn goede Robijn! ik wil geenszins zeggen^ dat het „ behoort" door te gaan, en dat het „ behoort" geaprobeerd te worden; maar ik wil zeggen, dat zo 'er redelijker wijze niets tegen het beroep kan worden ingebragt, de aprobatie moet volgen.

Maar laten wij niet voorbarig wezen, en onszelven pijnigen vóór den tijd. Gij onderfielt dat Julia een keus heeft gedaan, die z:j, om reden, voor ons vermomt; het zou kunnen zijn, maar indien het zo is, weet ik niet uit te denken op wat voorwerp zij haar keus zou hebben kunnen vestigen; mijn vermoeden kan flechts vallen op weinige perfonen.

ambrosius.

En welke toch zijn die?

mevrouw robijn.

Zeg mij vooraf uw ontworpen drietal.

ambrosius.

Mijnheer Goudvliet is mijn eerfte man.

mevrouw robijn.

Deze is provifioneel kreupel.

ambrosius.

Is dat zijne fchuld ?

mevrouw robiJn.

Omdat dit zijne fchuld niet is, zie ik juist niet dat een meisje als Julia, die zelf rijk is, om geld met een' kreupelen moet worden opgefchikt.

am-