is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche dichtkundige schouwburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8? HET VERIJDELD HUWLIJKS ONTWERP,

JULIA.

Rond uit, neen! Mama. Voor eerst, ik heb hem nooit gezien; en, tenandre, volgens zijn' vaders eigen berichten, aan Papa gegeven, is hij een Hechte knaap.

MEVROUW R O E IJ N.

Zoud gij zin hebben in den heer Goud-vliet?

JULIA.

- Gantsch niet, Mama.

MEVROUW R O B Ij N.

Nu dan, Mijnheer Hoogenwerven ?

JULIA.

Gantsch niet, mama. Niet omdat de Natuur hunne Ügchamen niet gunflig is geweest ; maar omdat zij hunne geesten ongunflig was.

MEVROUW ROB IJ N.

Op hunne deugd is evenwel niets te zeggen.

JULIA.

Een verftandig mensch, Mama! trouwt zo min alleen om deugd als cm geld; omdat deugdzame menfchen zeer lastige menfchen kunnen zijn, ten minfle zeer onaangename, zo wel als rijke menfchen.

MEVROUW ROB IJ N.

Nu, dan zal ik van den heere Lux maar zwijgen.

JULIA,

Daar mede zal Mama mij ten uiterflen verpligten. Maar hoe komen deze drie mannen toch hier te pas?

MEVROUW ROBIJN.

Omdat zij door uw' vader verkoren waren tot voorwerpen om u voor te Haan ten huwelijk,

J