Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

menfchen aan tegenftand denken; zij, die zoo weinig nodig hebben tot hun onderhoud, en dit weinige , overal vinden zouden ; die door geene veilingen , geene ftaande legers , geene valle goederen worden opgehouden, die maar behoefden te willen, en hunne kleine eigendommen optepakken , om uit de klaauwen hunner Tijrannen

verlost te zijn. ■

Hoe geheel anders was het met de Grieken, Romeinen , en andere edele volken van ons waerelddeel. Griekenland werd in het begin door Koningen geregeerd , welker magt bepaald was- Zij misbruikten die magt, en de edelen des volks herfchiepen de Monarchie in eene Ariftocratie. Deze drukte het volk ook, en nu werd het eene Democratie. Het ging daar, gelijk het min of meer in alle Democratieën gaat; er wierpen zig mannen op, die de magt des volks alleen uitoefenden. In het begin waren het edele mannen, gelijk Pisistratus, maar de, op hunne vrijheid ijverzugtige, Grieken konden deze heerfchappij ook niet verdragen; de zoogenaamde

Tijrannen werden verdreven (2). Ziet daar •

omwentelingen op omwentelingen, bij eenen geringen graad van onderdrukking, zoo lang het volk een kragtvol, een edel volk bleef. Maar het verzonk naauwelijks in zwelgerij, en onnugt, zo

wier-

(2) Omnes enim et habentur et dicuntur tyranni, qui poteftate utuntur perpetua in ea civitate, ouce libertate perpetua ufaest. C. Nepos in Milt.

Sluiten