is toegevoegd aan uw favorieten.

Over staatsomwentelingen, derzelver bronnen en behoedmiddelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaf, maar de omliggende Itódftreekéfi voor een eeuw verwoestte.

XIV.

jVïen kan denken, in welk eene verwarring het rijk, en de financiën zig moeden bevinden, als de Hertog vanOrleans, geduurende de minderjarigheid des Konings, tot Regent van het Koningrijk benoemd wierd. Lodewijk had zoo veele fchulden nagelaten, dat de intereften daarvan jaarlijks 82, 859, 504 livres bedroegen. De Staat had 115 , 389, 074 livres jaarlijkfche inkomften, er bleven dus maar 32, 529, 570 livres overig voor de noodzakelijke uitgaven, die bij den dood van Lodewijk tot tweehonderd en tien millioenen waren opgeklommen (45). Men begrijpt dus ligtelijk, hoe groot het deficit moest zijn. Door beperking van den hofftaat, en de bedieningen, door billijke vermindering van de ontzagchelijke jaargelden, welke uit de openbare fchatkist betaald moeften worden, en van de intereften, 't welk natuurlijk uit het door order herfteld crediet zou moeten volgen, hadden de kragten van het Koningrijk langfamerhand zig kunnen

(45) Raijnal Hifi. des Indes t. II. p. 250.