is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheiden onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWERPEN. XXVII. BRIEF. Htf

uwef jongfte Dochter ; Want , dat gy 't weet , uw Coosje heeft my dien gefchreven , toen zy onlangs by onze Nicht Woelwater logeerde : ik vertrouw , dat gy de zoete meid niets zult zeggen, van , of over deezen Brief, aan myn meer als aan hare Vriendin , dan wel als aan hare Tante gêfchreven. Groet uw man , en de Kinderen , en zend my den Brief ten eerften te rug : ik omhels u in myne gedagten , en ben uwe Liefhebbende Suster.

Ad

ZE*