is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte schets der form van procedeeren, voor de hoven van justitie in Holland gebruikelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROCÉDÉ EREN.

"3

boete twintig gulden: vide de nader Ampliatie van de Inflr. Art. 9. 10. en 11.

Als iemand belooft, en zelfs gezwooren had niet in Reductie te zullen komen, zoude die belofte nul zyn: vide Papeg. 1 T>. pag. 234. en van Zurck, in Cod. Bat. Tit. van Reductie § 74. No. 3.

Als by het Compromis pcenaliteiten zyn gefteld tegen het komen in Reduétie, zoo moet daar aan voldaan worden, eer dat men in Reductie mag koomen, vide Merula, Lib. 4. Tit. 3. Cap. 9. in Notis No. 23. dog 't contrarie vind men in de Papegay 1 D. p, 234.

In Gelderland en Overysfel, hebben alle uitfpraken haar effect, zonder dat men daar van kan koomen in Reductie, Appel of Reformatie: vide Papeg. 1 D. pag. 233.

Alle uitfpraken van Arbiters of goede Manden kunnen niet ter Executie worden gelegt, ten zy dat daar op eerft condemnatie van den Regter is gedecerneert.

Indien by Compromis geen overgifte van willige condemnatie was gefteld, en 'er uitfpraak was gedaan, zonder dat party wilde voldoen, zoude men om condemnatie te krygen, denzei ven rauwlyks moeten dagvaarden. In materie van Reductie gaan twee DefaulH ten