Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWERPEN. IV. BRIEF. 23

die tedere gevoelens die gy voor my betuigd te hebben. Eindelyk belyde ik met den monde , fchryve ik met de penne , en geloof ik met het harte , dat gy my. ivaarlyk bemindt. Myne Eigenliefde heeft hier te veel belang by , om 'er aan te willen twyffelen. Voor al dit fchryven , verzoek ik dat gy gelooft ; (want mcn kan immers zo wel door verzoeken , als door dreigen iets gelooven ?) dat ik u hartelyk hef heb , zo doet ook onze Vriendin : en dat ik ben enz.

B 4 V YF-

Sluiten