is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheiden onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWERPEN. IX. BRIEf. 79

flat hy alles van u kon krygen , daar hy. maar om dagt ; dat behaagde deeze gasten. Zyn Beurs was in ftaat om de verteeringen goed te maken ; hy a-afteerde , en zy leerden hem , (zeker uit erkentenis ,) Tabak rooken , drinken , en met den Godsdienst fpotten. Dit leven beviel hem zeer ; hy kon in zyn's Vaders huis niet langer duuren , geen twee uuren meer agtereen op het Kantoor zitten. Hy leert niets meer van 't geen daar gy hem un laat o .derwyzcn ; zyn Catechifeermeester , en zyn Dansmeester zyn hem even zeer tegen de borst. Hy waagt het eindelyk zyne Vrienden eens by hem te verzoeken , laat vuur aanleggen , en al het noodige binnen komen. Tante wordt woedend van kwaadheid , en ontzegt de confraters het huis van haaren Broeder. Zy , geaffronteerd wordende , beflulten Jan met zich te nemen , en , door hem te bederven , haar dien hoon betaald te zetten. Zy lopen te faamen heen en aan • 't rinkelrooijen. Uw Zoon maakt van zyn nagt zyn dag , komt dronken t'huis , raast en tiert , als een gekke Jongen ; dit leven begint u te verveelcn , maar uw ge-zag als Vader is onbekend ; en Jan verteert , in Herbergen , en Kolfbanen , op eene liederlyke wyze , zyn geld. Jan

maakt