Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWERPEN. II. BRIEF. 3!

uwe meerderen , pragtig te kunnen vertee« ren , het geen zo benaauwt wordt uitgezuinigt. Dit alles kunt gy niet ontkennen.

Uwe middelen ftellen u echter in ftaat , om Buiten zo te leven als ik reeds gezegd hebbe ; en zo als uw fmaak van u eischt. Gy zoudt , met uwe Vrouw en Kinderen , brood eten , zonder zórg , en een glas wyn drinken met een onbekommert hart. Maar neen , gy kunt niet befluiten deezen flap te doen. Gy ducht dat uwe veranderde wys van leven opfpraak zal maken.

„ Een Koopman , die daaglyks op de „ Beurs kwam , die met de fatfoendelyk„ fte lieden omging , die geen Coffyhuis , „ noch Collegie plag te verzuimen ; die „ beurteling in de Franfche Kerk, en in de „ Comedie ging ; die veel menfchen zag, en zyn gezelfchap waard was ; nu op

een dorp in een niets minder dan

„ prachtig huis , —- wat zal hy daar „ doen ? met lompe kinkels , of eigenwyze „ ambagtslieden verkeeren? Een van beiden „ moet toch waar zyn , het is met hem „ verlopen , of hy is fyn geworden J „ mooglyk is het laatfte wel het gevolg

« van

Sluiten