Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 PRENT- KONST.

No. No. ï

11 .Het School, na Jan Steen, door dito, Proef.

druk.

12 De Leeuw en het Paard, na Stubs, dito,

dito.

13 George Prins of Wales, & Prince Fredrick

Bifchop of Osnabrug, na West, door dito.

14 Een Vrouw met een Pook in haar hand, of-

ferhande doende, door dito, Proefdruk.

15 Twee kinderen van den Koning en Koningin

van Engeland, na Cates, dito, dito.

16 E^n Bejaard Man doende proeven met de

Lugtpomp waarby verfcheide Aanfchouwers, na S. Wriglit, dito dito.

17 Een Lesgeeving by het Planetarium, na dito,

door Fethcr, dito.

18 The Continence of the Chevalier Bayard,

door dito.

19 Een Accademie waar men, naar het Vrou¬

wen Model, teekent, door dito.

20 Een Phiiofooph zittende in een Grot by het

Lampligt, door dito, na Wriglit.

21 George de derde Koning van Engeland, en

zyne Gemalin, 2 ftuks, door dito en Frye. 21 De Grcote Teeken - Accademie te London, na Zoffany, door R. Eartom, Proefdruk, beneeveijs het gtè'tfte plaatje in 't klyn.

23 De Koninglyke familie, door dito, na dito,

Proefdruk.

24 Abishag brenging Batfcheba to David, na

van der Werf, door dito, dito.

25 Sufanna met de twee Grysaarts, na Rem'

brand, door dito, dito.

26 De Groote Smits Winkel in de breedte, na

Wriglit, door dito, dito.

27 Een andere dito in de hoogte, na dito, door

dito, dito.

No. 28

Sluiten