is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van een uitmuntende collectie prent-konst [...] gebonden en losse prent-werken [...]. Alles nagelaaten door [...] Jan van Dyk. Al het welke [...] verkogt zal worden, door de makelaars, Philippus van der Schley, C. Ploos van Amstel, [...] Bernard. de Bosch, [...] Bruno Tideman. Jan Yver. en Joannes Tideman. Op [...] 14 maart 1791 [...] ten huize van Arnoldus Dankmeyer en zoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54- PRENT-KONST.

No. No. i$

55 Twee dito, door Volpato.

56 Twee dito, door Berardi.

57 Twee dito, door Leonardis.

58 Twee dito, na Zuccarelli.

OMSLAG. No. 17.

Vervattende fraaije Landfchappen en Gezigten , tto Engeland, Prankryk, Zwit Ierland, enz., alle door Engefche en Franfche Meesters.

1 Drie fluks Gezigten, van Lusthuizen, buiten London, door fVoollett, en andere.

3 Zeeven fluks Gezigten , van Lusthuizen te Kew door J. Roberts,

3 Twaalf fluks Gezigten , binnen en buitea

London, door diverfehe.

4 Tien fluks andere dito.

5 Gezigt te Douvres, en Bethune, door Mafon

en Morin.

€ Ses fluks Gezigten te Marli, door J. Rigaud,

7 Vier dito, te St. Cloud, door dito.

8 Ses dito, van Chantilli, door dito.

9 Twee dito te Meudon, en twee te Parys,

door dito.

30 Drie Gezigten van Ferney: Lustplaats van de Heer de Voltaire.

11 Le dejeuné en le Lever de Monfr. de Voltaire, en het Portrait van dezelve.

32 Couronnement de Voltaire,

13 Arrivée de J. J. Rouffeau au Champs Elifée.

14 Tombeau de J J. Rouffeau.

35 Het zelve kleinder , en het Portrait van Rouffeau.

16 Vue de Moutier Travers, & la ferraeté du Philofophe de Geneve; en een ander.

No. 1?