Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTOIRE, JN FOLIO.

23

S«6 R. de Hooge, Schouburgh der Nederlandfe veranderingen, 1674 met pL

507-8. van Leeuwen, Batavia Uluftrata , Hage 1685. a deelen france banden-

S»8 Batavia Illufrrata, Hage t(58s*. a deelen fr. bY

509 G van Loon,aloude Hollandfche;Éiftorie,Hage 1734."> =<>_-^< 2 deelen- i a a

510 ■ —-— Befehryving der Nederlandfche Hiftorie V.» $

Penningen, Hage 1723 "4 deelen met platen. 'Ka

Sn *~!——— HèdendasgfchePenningkunde,Hage 1732 I met platen. J § »

Sta E. van Meteren, Nederlandfche Hiftorien, Hage 1623 'met pl. france band.

513 F- van Mieris, Befehryving der Stad Leyden, Leyde i?6a»

* deelen met platen halve fr. bauden. 5"-4 Nasfovifchen Oraignien-Boom, daar hy gevoegd XIV Conter-

feytfels der voornaamlïe Helden, uit dezen Stam gefproten»

Ufrecht ffa's paryfe b.

515 J. Orler's , Gefiacht-boom der Grave van Naffau," met XVIafbeeldingen, Levd. 1616 hoorne band.

516 G. W. van Ooften de Bruyn, de Stad Haarlem ten haarc ge■ fchiedeniffen, Haarl. 1765.1 deel.

517 T. deRouck, Nederlandtfchen Herauld, Amft. 1645 fr. band. 518 den Nedeflandfchen Herauld ofte Tract..at van

Wapenen en politycken Adel, Amft! 1645 met Wapenen h. b. 519 E. van Reyd, en J. van Sande, Hiftorie der Nederlandfche

Oorlogen, Leeuw. 1650. 2 deelen hoorne band 420 C. Schotanus, Gefchiedeniffen van Ooft en Wcft Friesland,

Amft. 16Ö0 metpl. ribbe band. 521 A. van Scrieck. van 't begin der eerfte Voleken vanËuropen

en byzonder der Néderlandren. Yprè 1614b b. bis ribbe band. 5aa W.Smallegange, Nieuwe Chronykjvan Zeeland, Middelburg

169* met de Wapenkaarten, groot pap. france b. 533 j. de Riemer, Befehryving van 'sGravenhage, Amft. i?35.

3 deelen mei pl. ribbe banden.

524 A. van Slichtenhorft, GelderfcheGefchicdenisfen, Amft. 1654 met pl. hoorne band.

525 De Unie van Utrecht op laft der Staten van de VereenJgde Nederlanden, herdrukt volgens de origineele Handfchriften, te Haarlem by J Enfchedeen Zoonen 1778 met deoudeLetteren welke Albert Hendrik in 1578 te Delft gebruikt heeft.

526 L. v. Velthem, Spiegel Hiftoriaal door J. le Long, Amft1727 ribbe band.

537 J. Wagenaar, 't verheugd Amfterdam ter gelegenheid v<.rr * het plegtïg bezoek hunner Doorl. en Koninglyke Hoogheden Willem Prinfe van Oranje en Naffau, enFréderica SophiaWilmina Prinfelfe van Pruisfen, Amft. 1768 met fraaye platen / Schllpadde band verguld,

«af

Sluiten