is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus librorum, in omni fere scientiarum genere præstantissimorum, quibus, maximâ pro parte, usus fuit Guilielmus Bilderdyk [...] quorum publica fiet auctio [...] XXIV mensis julii & sequentibus diebus MDCCXCVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f itf SCIENCES & ARTS, IN 0(?T. & MIN. F.

It52 P. Verheven, Anatomia, Lipf. 1699 cum fig. lig. gall. 1153 Cerebri Anatome, Stud T. Willis, Lond. 1604 cum fig. per» IJ54 N: Berenger, Traité des Dcccntes, Paris 1605 °' HSS M. Chevallicr, Traité des Saignées, Paris 1730 veau.

1156 M. Dubé, le Mcdecm & Chirurgien des Pauvres, Paris 1693.

1157 Hifloire de la Saignée, Amft. 1778.

1158 Cours d'Operations de Chirurgie par Dionis , Brux. 1708 avec fig. en velin.

ttS9 ElTai fur 1'Abus de Regies Generales &e. de 1'Art des Accou. chemens. Paris 1766 en veau.

1160 Obfervations fur les caufes & les Accidens des plufieurs Ac couchemens Laborieux, par M. Levret, Paris 1747 avec fig. en veau

1161 J. B. Winfiow, Expofition Anatomique de Ia StruÖure dtl corps Humain, Paris 1732- 4 vol. avec fig. demi rel. tache.

ïifia L. Ie Blanc's, Heelkundige operatien, volgens de nieuwfte wyzen.

1163 J. U.Bitguer, over het zeldzaam en byna onnodig gebruik van het afzetten der Leden, Nym. 1770. /

1164 Boerhave, Lesfen over de Venus-Ziektens, Amft. 1791.

ïi 65 H. F. leDran, van de verfcheiden wvzën om de Steen uit de Waterblaas te baaien, Amft. 1765.

1166 P. van Efch, Heelkundige Waarneemingen en Konftbewer. kingen, Gouda 1772

1167 De Geneeskundige Onderwyzingen van Boerhaave, Amft. 1745.

1168 J. de Gorter, Nieuwe Gezuiverde Heelkonft, Amft. 1762.'

1169 J. Hiddjnga, Heelkundig Woordenboek,Hage i7Ó8'3delen.

1170 D. Jonktys , over de Pynbank, Rott. 1651 hoorne band. it7i Katechismus der Genees-, en Heelkunde, voor den Burger-

Boer en Zeeman, Amft. 1791.

1172 J. L Petit, Verhandeling over de Ziektens der Beenderen, met pl. Rott. 1751- 2 deelen.

1173 H. van Roonhuyze, Heelkonftige aanmerkingen» Amft. 1672 fig. france band.

2174 Scholten , Genees-en Heelkundige Waarnemingen, Haarl, 1774.

II75 .!• Scultetusl, Wapenhuis der Heel-Meefters, Amft. 1748

3 deelen met platen. 3176 H. yan Someren, kort begrip der Verhandelingen van de

Koninglyke Akademie der Heejkunde, Haarl. 1772. 4 deelen. Mfg J- c- Barchqfen, Acroamata , traj. Bat. 1703 perg.

1178 O.'Crollii, Bafilica Chymica, Geneva: 1643 & alii perg

1179 J. Conradi, S.ynopfis Pharmacia:, Lugd. Bat. isn'; JlSo, Z. Brendelii Chimia, Lugd. Bat. 1671.

1181 S, Öale, Pharmacologia, Bremaj 1696 lig. gall.

1182 E; Dickinfop, de Quinteffentia Philef., Öxonias i6té per» :üi83 Tt.FulIer, Pharmacopceia Domeftica, Lugd. 1753

$194 J. ïïeind, Opcrationes Chymfeé, Lugd. Bat. 1734.

llSs