Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macnt.

0 I fondagh.

t z maendagb, I A J dingsdagb. ■ft ^woensdagh. 'C S donderdagb X) 6 vrydagh. E 7 faterdagb, Jf 8 fondagb. (i 9 maendagb, H i O dingsdagb, 't II Wotnsdagh, X « donderdagb

1 13 vrydagh. til ÏAfaterdugb. M Hfinddgb.

r^ maendagb. P '7 dingsdagb. A 18 woensdagh» ^ » 9 donderdagb G 20 vrydagh, T) 21 faterdagb. E zz fondagb. Fl! maendagb, G 2 4 dingsdagb, OH 2S woensdagh, ï 26 donderdag, K 27 vrydagb. L 2 8 faterdagb, ~S\ 29 fondagb. K 30 maendagb. O 31 dingsdagb.

Aagufty, Oogi't-maent.

P I woensdagh. A. 2 donderdagb B 3 -jcji^rfg/j. C ^faterdagb, •D % fondagb. E 6 maendagb , F 7 dingsdagb, G 8 waenfdagh. H 9 donderdagb'' l lovryddgb. ] K I-l/IfffWag/j» i t. nfondagb. \ M '13 maendag'h. j N zadhigsdagb O ï 5 woensdagh F ' 6 donderdagb A nvrydagb. B li faterdagb, C IS\fondagb. D zomaendagh, E II dingsdagb. E 2 2 woiwAjgè. G 2 } donderdagb H 2 4"j)-jrf<ig/>, I 2<faterdagb, Uzi fondagb, L ilmandagb. M 28 dingsdagb, N 29 woensdagh, O 3° donderdagb P 31 vrydagh.

■Sejrtembef, Herfft-maent,

A I faterdagb.

B 2 fondagb.

G 3 maendagb.

D 4 dingsdagb.

E 5 woensdagh,

F * donderdag,

G 7 wjittag.

H 8 faterdag.

I 9fondag.

lh dingtdag.

M I2qV5ftÏJ^gt

N 13 donderdag.

0 Hvrydag. P IS faterdag. ^ 16 fondagb, ^ 17 maendagb. G 18 dingsdagb. D 19 woensdagh E zo donderdag, F 21 vrydagh. G Z2 fa terdag. H 2 3 fondagb.

1 zamaendagh. K 2 5 diugsdagh. L 2 6 woensdagh M 27 donderdag, ti zivrydagh. O 29faterdagb. P 3°fondagb.

'CMeibcr, Wijn-m.tciit.

A 1 maendagb. » l dingsdagb.

3 woensdagh, j~ 4 donderdag, ? S vryilagb. * 6 faterdagb. G yfondatfi. H 8 maendagb. ^ p dingsdagb, ^10 WoensHa^h, l 1 ï donderdag.

12 vrydagh, 'N 13 faterdagb. O 1(f(ankag%. P 15 maendagb. A j$ dingsdagb, B I 7 woensdagh, C j g donderdag,

E 20 Caterdagh. F 2 j fondagb, *J 22 maendagb. H 23 dingsdagb, ■l 2 4 woensdagh, K 25 donderdag, L 2<S vrydagh , M 27 faturdagh , N 28 fondagb , O 29 maandagh, P 3 o dingsdagb, A 3 1 woensdagh

•November, Slacbt-iiueni

B 1 donderdag, C 2 vrydagh, D 3 fatrrtlag, E afmdagh, F ; maandag, G 6 dwgnlag, H ytvoensdaih, I 8 donderdagb K 9vrydagh, 'L 10 faturdad,, M 11 fondagb, N 1 2 maandagh ,

0 1 3 dingsdagb, P l^Wvensdag, A 1; donderdag , B 16 vrydagh , G 17faterdagb,

£ 1 9 maandag , F zodingsüag, G 2 I woensdag, H 22 donderdag ,

1 2 3 vrydagb,

\ K lajatertlagb, L 2 5 fondagb, M 26 maendag, N 27 dingsdag, O 2 8 Woensdag, P 29 donderdag, A 3 o vrydagh.

Bccomber, Wiiïtonnactit

B ifaterdagk, C Zfoxdag,

O 3 WiHWag.,

E ïdingsrdag,

F j woensdag,

0 6 donderdag, H 'vrydag,

1 8 faterdag , K 9-findag,

L I o maandag , M 11 dingsdag, *• 12 Woensdag,

0 1^ donderdag, V nvrydag,

A 1 j faterdag , B 16fondag , C 17 maandag, D 1 g dingsdagb E I 9 Woensdag , F 2 o donderdag, G 21 vryditg, H 22faterdag,

1 23fandag,

K 2 4 maandag, L J$ dingsdag, M 26 Woensdag, N 2 7 donderdag, O z S vrydar, V zgfatHrdag, A 30fandag, B ]i maendagb^

Sluiten