Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 EMMA CORBET.

deeze dingen fpreeken doet) die my uw gezelfchap, waarde Corbet, zo behaag]yk maakt. Ik ben nu reeds te oud, om my voor eene party in de bres te Rellen, maar ik kan mynen leeftyd, ge]yk ik eenigzints gevoel, tot eene bezigheid , die meer met mynen aart overeenftemt, bezuinigen. Ik bemin eene onfchuldige fcherts. Ik bemin myn Vriend. Ik bemin u, en ik bemin uwe Dochter. Uwe vuurige beginzelen overtuigen my nu, dat eene verzoening met Hammond, met betrekking tot u, het zelfde is, als olie in' het vuur te werpen. Ik zal daarom zo wel om uwent als om mynent wil beproeven, hoe ver ik Emma kan brengen, om haar behaagen te doen fcheppen in een man, die den vreede bemint. Alleen begeer ik, dat gy my aanmerkt als iemand, die onzydig blyft omtrent diezelfde beginzelen, waarin gy party trekt, omdat ik denk, dat het regt ie, en omdat ik voel, dat het gelukkig is. Op deeze voorwaarde zal onze oude Vriendfchap ftand houden, en ik zal lleeds de uwe zyn,

ROBERT 8AYMPNÖ.

DRIE-

Sluiten