Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EMMA CORBET. 15*

ZEVENENVEERTIGSTE BRIEF.

AAN EMMA CORBET.

Gy zyt Emma, gy zyt myne Vriendin. Gy zyt voor my en ik voor u al was begrepen is in die liefelyke befchryving, die wy beiden duizendmaal herhaald hebben

Hoe dikwerf hebben wy met zusterlyke handen, Myn Emma! eensgezind , een zelfde taak volwrocht •'

\ Was of de kunstnaald dan, door onze harte» banden

Yereenlgd , éénen krans met dubble fchoonheid vlocht. .

Eén 'nart, één zelfde zin, beftier Je alle onze daaden.

Het was of ééne (tem uit beider monden iprak.

Zo ftreng'ien zich in een de jonge wyngaardbladen ,

prykt de dubb'Ie kers op 't.fchconst ua eénen tak...

fifc.i

Sluiten