is toegevoegd aan uw favorieten.

Emma Corbet, of De rampzaligheden van den burgelyken oorlog.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E"'M MA C O R !I Ti

215

Nestor, zeide Julius, houd uw mond ——«

■ Zyne Ieeden Heer, waren byna

altyd in beweging. De Oorlog voerde dezelve weg. Wat wil dat beteekenen ? Bekreun 'er u maar in 't geheel niet over (mogt hy tegen zyn wyf zeggen) ik blyf egter verwinnaar. Vrees niets. Al fchoon ik tot een romp gefchoten was, zou ik nog met de ftompen zwieren, myn meid! Een foldaat, wiens kinderen reeds in zyne aderen gebloèd hebben, is onverwinbaar. Hy is onkwetsbaar in zyne zoonen.

Laat ons vegten, Vader, zeide een van de jongens driftig, terwyl hy met zyn floret zwaaide, -

Dus wilde, myn" broeder, de wonden des oorldgs heelen , eJoch wit hiervan zyn mag: wonden zyn maar bedroefde dingen in een Familie. Myn broeder twisttedikwils met my over dit onder, "verp. Julius, (mogt hy zeggen) gy zyt K j ( maar