Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EMMA CORBET. 2%$

Hy nam het aan, als geld, dat een dapper en eerlyk man, die ondcrfland nodig heeft, behoort aantenemen, en ftelde 'er geene fchande in, om *t te ontvangen. 'Er kwam een fomber lachje in zyn gelaat, maar zyne traan viel niet af.

Hy had zyne Dochter vast aan zyne hand. Zy zag zyne traan , en haalde haaren neusdoek uit.

Laat dat ftaan, kindlief, zeide Nestor, Deeze traan is uwe moeder gewyd*

O Hoe zyn de Carbinen tebenyden^ zeide ik, toen wy heengingen.

Gy vleit ons , hervatte Nestor,, terwyl hy een zagte buiging maakte.

Ik ging twee fchreeden voort, enkeerde te rug.

De traan was afgevallen, waarfchynlyk toen hy zig boog.

2y

Sluiten